hotline          email-tu-van

Chương trình cộng đồng Du học - Việc làm - Định cư tại Canadaformdk

Danh sách các trường tại Ontario được phép cung cấp chương trình Master

Tiếp theo bài Học để định cư Canada - con đường Master tại Ontario, gotoCanada.vn xin gửi tới các bạn danh sách các trường Đại học tại Ontario được phép cung cấp chương trình Master. Các ứng viên tốt nghiệp Master từ các trường này có quyền đủ điều kiện để nộp đơn xin OINP tại Ontario.

Algoma University
Ryerson University
Brock University
Carleton University
Dominican College
Lakehead University
Laurentian University
McMaster University
Nipissing University
Ontario College of Art & Design
Queen's University
Trent University
University of Guelph
University of Ontario Institute of Technology
University of Ottawa
University of Toronto
University of Waterloo
University of Western Ontario
University of Windsor
Wilfrid Laurier University
York University
Brescia University College (Affiliated with the University of Western Ontario
Huron University College (Affiliated with the University of Western Ontario)
King's University College at the University of Western Ontario
University of St. Michael's College (Federated with the University of Toronto)
Saint Paul University/Université Saint-Paul (Federated with the University of Ottawa)
St. Jerome's University (Federated with the University of Waterloo
Victoria University (Federated with the University of Toronto)
University of Trinity College (Federated with the University of Toronto) 

 


 • Logo-1
 • Logo-2
 • Logo-3
 • Logo-4
 • Logo-5
 • Logo-6
 • Logo-7
 • Logo-8
 • Logo-9
 • Logo-10
 • Logo-11
 • Logo-12
 • Logo-13