hotline          email-tu-van

Chương trình cộng đồng Du học - Việc làm - Định cư tại Canadaformdk

Việc làm phổ thông tại Canada, cơ hội định cư Canada

Chương trình tuyển dụng người lao động nước ngoài tạm thời tại Canada (The Temporary Foreign Worker Program - TFW) được bắt đầu vào năm 1973 được gọi với tên chương trình lao động không định cư (the Non-Immigration Employment Authorization Program – NIEAP). Khi đó, người lao động tham gia chương trình này không được phép xin định cư và những người chủ sẽ trực tiếp sắp xếp nơi ở cho họ. Những giới hạn của chương trình NIEAP đã hình thành nên khung của chương trình TFW hiện tại. Chương trình này được quản lý bởi hai tổ chức, đó là Chính phủ Liên bang mà đại diện là Bộ Quốc tịch và Di trú (Citizenship and Immigration Canada – CIC) và Bộ Nhân sự và Phát triển kỹ năng Canada (Human Resources and Skilled Development Canada – HRSDC). Vào năm 2002, Đảng Tự Do (Federal Liberal Government) giới thiệu chương trình thử nghiệm lao động trình độ thấp (Low Skill Pilot Program). Để hiểu nhanh về chương trình này, thì đây là chương trình dành cho người lao động chỉ cần học hết chương trình trung học phổ thông (cấp 3 tại Việt Nam) hoặc có từ hai năm kinh nghiệm đối với một ngành nghề nào đó. Đến năm 2006, Đảng Bảo Thủ (Federal Conservatives Government) mở rộng rộng thêm danh sách các ngành nghề cho nhóm này và đẩy nhanh tốc độ xét duyệt hồ sơ.


Trước kia, các công ty Canada muốn tuyển dụng lao động nước ngoài cần được phép của Chính phủ Canada để có thể thuê lao động nước ngoài. Giấy tờ cần thiết lúc đó có tên là Labour Market Opinion – LMO. LMO chỉ được cấp nếu công ty thỏa mãn các điều kiện được đưa ra bởi HRSDC và CIC, trong đó, điều kiện quan trọng, công ty không thể tuyển được nhân sự cho vị trí đó với những người lao động đang ở tại Canada. Vào tháng 4/2012, Chính phủ tiếp tục giới thiệu chương trình Xét duyệt nhanh hồ sơ cho người lao động nước ngoài (Accelerated Labour Market Opinion – ALMO). Đây là chương trình cho phép các công ty đã được cấp LMO trong 2 năm gần nhất, chỉ cần nộp đơn tuyển dụng lao động nước ngoài TRÌNH ĐỘ CAO sẽ được xét duyệt hồ sơ rất nhanh. Đến cuối năm 2012, đã có hơn 340.000 lao động nước ngoài tại Canada, chủ yếu họ tập trung tại các bang như Ontario, Alberta và British Columbia. Đến năm 2013, nhằm làm dịu sự giận dữ của người dân Canada về việc các công ty lạm dụng việc thuê lao động nước ngoài, Đảng Bảo Thủ đã tuyên bố cải cách ngân sách quốc gia. Trong đó có việc trả lương cho người lao động theo chương trình ALMO thấp hơn 15% lương thị trường, hoãn các chương trình ALMO, đưa thêm các điều kiện về khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cho người lao động cũng như các công ty tuyển dụng phải có trách nhiệm cung cấp kế hoạch tuyển dụng người lao động Canada.


Các công ty tuyển dụng lao động và Chính phủ Canada đang sử dụng chương trình lao động nước ngoài có trình độ thấp (Temporary Foreign Worker Program - Low Skilled Stream) đã cố gắng giảm lương, tạo ra các điều kiện làm việc ở mức thấp và không có liên đoàn lao động. Lao động người nước ngoài có TRÌNH ĐỘ THẤP tại Canada nằm trong nhóm người lao động nước ngoài tại Canada đã tăng liên tục từ 2005 đến 2012. Nhóm lao động nước ngoài có trình độ thấp tại Canada tập trung chủ yếu vào các ngành nghề như: xây dựng, sản xuất, chế tạo, bán lẻ và khu vực nhà ở và dịch vụ ăn uống. Những nhóm ngành này đã tăng từ 200% đến 900% trong giai đoạn 2005 và 2008. Thật ra, những người lao động người nước ngoài có kỹ năng thấp (Low Skilled Stream) lại thường có trình độ học vấn cao và có những kỹ năng nghề nghiệp đặc biệt, tuy nhiên, họ lại không có khả năng xin visa cũng như kiếm được việc làm đúng với ngành nghề. Do đó, họ buộc phải trở thành "những người lao động nước ngoài có trình độ thấp".


PEI

Tại Alberta, theo báo cáo từ Liên đoàn Lao động Alberta (the Alberta Federation of Labour), người sử dụng lao động có nhiều cách để thuê người lao động nước ngoài ngay cả khi có rất nhiều người lao động trong nước có tay nghề cao đang thất nghiệp. Canada hiện là nước duy nhất cho phép người sử dụng lao động hoàn toàn có quyền kiểm soát người lao động. Một quốc gia khác ĐÃ TỪNG làm điều đó là Nam Phi dưới chế độ Apartheid. Hầu hết những người lao động nước ngoài tại Canada đều không có quyền xin định cư. Chỉ duy nhất những người lao động dưới dạng làm việc nhà-quản gia (The Live in Caregiver stream), nhóm người mà sẽ được đảm bảo cơ hội xin PR thông qua con đường làm việc trung gian này. Nói cách khác, khi bạn xuống sân bay, việc bạn được cấp giấy phép lao động ở dạng nào (landed status) rất quan trọng cho công việc cũng như khả năng xin PR sau này.


Kể từ tháng 6/2014, Labour Market Opinion chuyển thành Labour Market Impact Assessment - LMIA (phí xin LMIA đối với nhà tuyển dụng hiện tại là $1,000 CAD), với nhiều điều khoản bảo vệ cho người lao động nước ngoài tại Canada hơn cũng như tránh các công ty "ma" lợi dụng khe hở để tuyển người lao động nước ngoài với mục đích không chính đáng. Hiện tại, người lao động nước ngoài làm việc tại Canada có được quyền lợi và sự bảo vệ của Chính phủ giống như người Canada như: các điều kiện làm việc, mức lương tối thiểu, bảo hiểm sức khỏe và an toàn lao động. Khi đến sân bay, người lao động nước ngoài sẽ nhận được đầy đủ thông tin về quyền và nghĩa vụ của mình khi làm việc tại Canada từ Canada Border Services Agency (CBSA). Cũng từ 6/2014, một loạt chính sách thay đổi về chương trình lao động nước ngoài tạm thời tại Canada được đưa ra, trong đó, người sử dụng lao động có thể xin LMIA để thuê người lao động nước ngoài đối với các nhóm sau:
1. Giảng viên người nước ngoài (Academics)
2. Nhân công làm việc trong trang trại (Agricultural workers)
3. Diễn viên đóng phim và các ngành nghề giải trí (Film and Entertainment Workers)
4. Quản gia-chăm sóc gia đình (In-home Caregivers)
5. Người lao động nước ngoài làm việc ở những vị trí quy định mức lương cao hoặc thấp
6. Người lao động có trình độ và hỗ trợ họ xin định cư.

Trong từng nhóm ngành nghề có những quy định khác nhau, trong đó có những nhóm mà người tuyển dụng lao động được miễn LMIA.

Hiện tại, Bộ Lao Động và Phát Triển Xã Hội Canada đã thay đổi phương thức phân chia nhóm Người lao động nước noài tạm thời (Temporary Foreign Worker) như sau:

Danh mục phân chia chương trình lao động nước ngoài tạm thời trước 6/2014 Danh mục phân chia chương trình lao động nước ngoài tạm thời sau 6/2014
Người lao động trình độ cao (High-skilled workers): Bao gồm các nhóm ngành nghề yêu cầu có bằng từ Cao đẳng trở lên và/hoặc có những chứng chỉ về quản lý, nghiên cứu khoa học, chuyên viên, hoặc kỹ thuật hoặc kỹ năng nghề. Mã của những nhóm ngành nghề này thuộc NOC 0, A và B. Người lao động có lương cao (High-wage): Đây là những vị trí mà mức lương được trả bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình của Tỉnh bang. Ví dụ đó có thể là mức lương cho các ngành nghề như quản lý, nghiên cứu khoa học, chuyên  viên, kỹ thuật viên hoặc kỹ năng nghề
Người lao động trình độ thấp (Low-skilled workers): Bao gồm những nhóm ngành nghề có trình độ thấp hơn như chỉ cần tốt nghiệp trung học hoặc có tối đa hai (02) năm được đào tạo nghề. Mã của các nhóm này thuộc NOC C và D. Tuy nhiên, không phải tất cả các phân lớp ngành nghề thuộc NOC C hay D đều có lương thấp (ví dụ như công nhân khoan dầu và gas). Người lao động có lương thấp (Low-wage): Đây là những vị trí mà mức lương được trả thấp hơn trung bình của Tỉnh bang. Ví dụ các nghề như: lao động chân tay, lễ tân tại các cửa hàng ăn ướng, nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
Người lao động nông nghiệp theo thời vụ (Seasonal Agricultural Worker Program): Những người lao động đi theo chương trình này phải có quốc tịch thuộc Mexico hoặc một số nước  thuộc Caribbean. Người lao động làm nông nghiệp (Primary Agricultural Stream): đây là những vị trí có hoạt động sản xuất chính là nông nghiệp, bao gồm cả người lao động nông nghiệp theo thời vụ.
Người lao động làm nông nghiệp (Agricultural Stream): Những người lao động theo chương trình này có thể đến từ bất kỳ đâu trên thế giới, và được làm việc tối đa 24 tháng Nhu cầu cao nhất (highest-demand), trả lương cao nhất (highest-paid) hoặc lao động ngắn ngày (shortest-duration): Đây là những ngành nghề thuộc nhóm có nhu cầu tuyển dụng cao (thuộc kỹ năng nghề - skilled trades); đứng trong top 10 ngành nghề được trả lương cao nhất hoặc có thời gian làm việc ngắn hạn (từ 120 ngày trở xuống). Với những nhóm ngành này, LMIA sẽ được cấp trong vòng 10 ngày làm việc.
Người quản gia-giúp việc (Live-in Caregiver Program): Những người này sẽ đến Canada làm việc khi người Canada không có toàn thời gian chăm sóc con cái, người già hoặc người bị bệnh tật tại nhà riêng. Người quản gia-giúp việc (Live-in Caregiver Program): Chương trình này không có sự thay đổi

Như vậy, với sự phân chia các nhóm ngành nghề như hiện nay, một công việc được đưa ra với mức lương cao, sẽ chính là lợi thế cho người lao động nước ngoài khi xin việc tại Canada, qua đó, cơ hội để có thể xin định cư (Permanent residency - PR).

 

Mã ngành Nhóm ngành Số lượng lao động Xếp hạng
8431 General Farm Workers 22,945 1
6474 Babysitters, Nannies and Parents' Helpers 13,3352 2
6641 Food Counter Attendants, Kitchen Helpers and Related Occupations 12,405 3
8611 Harvesting Labourers 11,325 4
8432 Nursery and Greenhouse Workers 9,880 5
6242 Cooks 6,545 6
7411 Truck Drivers 4,585 7
6212 Food Service Supervisors 3,855 8
5232 Other Performers 3,485 9
6661 Light Duty Cleaners 2,740 10

 Nhóm 10 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất tại Canada năm 2013 (Nguồn ESDC)

 

Quốc gia Số lượng Xếp hạng
Philippines 5,280 1
Mỹ 4,275 2
Mexico 2,660 3
Jamaica 2,355 4
Ấn Độ 1,340 5
Vương Quốc Anh 740 6
Pháp 600 7
Trinidad and Tobago 505 8
Trung Quốc 340 9
Guatemala 325 10
Hàn Quốc 315 11
Ireland 300 12
Great Britain 255 13
Thái Lan 255 14
Ba Lan 210 15
Đức 210 15
Anh 160 17
Úc 155 18
Ý 150 19
Hà Lan 150 19

Top 20 quốc gia có số lượng người lao động được cấp LMO làm việc tạm thời tại Canada năm 2013

 

Tỉnh Bang Lương năm 2014 ($CAD/giờ)
Alberta $25.00
British Columbia $22.00
Manitoba $19.50
New Brunswick $18.00
Newfoundland and Labrador $21.12
Northwest Territories $30.00
Nova Scotia $18.85
Nunavut $29.00
Ontario $21.15
Prince Edward Island $17.49
Quebec $20.00
Saskatchewan $22.00
Yulon $27.50

Mức lương trung bình tại các Tỉnh của Canada năm 2014 (Nguồn Cục Thống Kê Canada)

 

Trong nhiều năm qua, Philippines, quốc gia láng giềng của Việt Nam luôn vượt trội về số lượng lao động nước ngoài đang làm việc tại Canada. Nguyên nhân vì họ có thể cung cấp cho thị trường lao động Canada lượng nhân công đông đảo trong nhiều ngành nghề. Vậy, cơ hội và khó khăn của người lao động Việt Nam chúng ta là gì? Và làm cách nào để tiếp cận được với thị trường lao động tại Canada đầy tiềm năng? Trong thời gian gần đây, Chính phủ Canada đang tìm cách hạn chế số lượng lao động quốc tế đến Canada làm việc, nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho người dân trong nước. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, trình độ chuyên môn của một bộ phận không nhỏ người nhập cư lại cao hơn người bản địa, hoặc có nhiều ngành nghề, người bản địa không làm hoặc không "thích" làm. Như vậy, với những người lao động quốc tế, đó là khoảng hở, khoảng trống để chúng ta có thể tiếp cận với thị trường lao động Canada còn nhiều bỏ ngỏ. Với mong muốn hỗ tợ người lao động Việt Nam có thể ra nước ngoài làm việc,Công ty cổ phần Quốc tế AS (AS IMC) đang nhận được các đơn hàng tuyển lao động đối tác tại Canada cho các vị trí sau:

Tên công việc Số lượng (người) Yêu cầu
Truck Drivers 50

- Tốt nghiệp cấp 2

- Tuổi từ 25 đến 50

- Có bằng lái xe (Class 1 or A); (Class 3 or D); Air Brake (Z) hoặc tương đương

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái xe tải loại trên 4,6 tấn, xe chở chất lỏng, chất rắn

- Tiếng Anh (CLB 5)

- Lương từ $14/giờ đến $22/giờ, làm việc 45 giờ/tuần

- Địa điểm làm việc: Ontario, Alberta (chỉ lái xe trong Tỉnh bang).

Quản gia-giúp việc 17

- Tốt nghiệp cấp 3

- Tuổi từ 23 đến 50

- Làm việc 5 ngày/tuần, hợp đồng 24 tháng, có thể gia hạn nếu làm việc tốt

- Chuẩn bị bữa tối, trưa cho gia đình và trẻ nhỏ

- Dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và các việc nhà khác

- Không hút thuốc

- Có bằng cấp liên quan đến giáo dục mầm non

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệp trong việc chăm sóc trẻ

- Lương từ $14/giờ - $21/giờ (có thể thỏa thuận tùy theo công việc), nhóm ngành được hỗ trợ xin PR

- Tiếng Anh (CLB 5)

- Nơi làm việc: Ontario, British Columbia

Harvesting Labourers 30

- Tốt nghiệp cấp 2

- Tuổi từ 23 đến 50

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc

- Thu hoạch cây thuốc lá, chuyển và đóng gói vào thùng, cung cấp và chế biến nông sản, chăn nuôi gà vịt

- Có khả năng phân biệt màu sắc

- Lương thỏa thuận

- Thời gian làm việc từ 40 đến 65 giờ/tuần

- Tiếng Anh (CLB 5)

- Nơi làm việc: Saskatchewan, Ontario, British Columbia và New Brunwick

General Farm Workers 10

- Không yêu cầu bằng cấp

- Tuổi từ 23 đến50

- Ưu tiên có kinh nghiệm, sẽ được training.

- Làm việc theo ca

- Công việc chủ yếu: trồng trọt, tỉa cây, thu hoạch, phân loại rau xanh và các công việc thông thường khác

- Lương từ $10.49/giờ

- Tiếng Anh (CLB 5)

- Nơi làm việc British Columbia, Quebec, Alberta

Academics 5

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Tuổi từ  25 đến 50

- Tiếng Anh (CLB 7)

- Các công việc có thể làm: Academic Adviser, Academic Counsellor, Academic Teacher.

- Lương từ $39,568/năm đến $72,825/năm

- Công việc này có thể được hỗ trợ xin PR khi bắt đầu làm việc

Tất cả các vị trí trên đều được các nhà tuyển dụng hỗ trợ xin LMIA và giấy phép lao động. AS IMC thông qua chương trình gotoCanada.vn sẽ hỗ trợ các bạn có nhu cầu làm việc tại Canada suốt quá trình làm hồ sơ xin visa cũng như xin định cư Canada sau này. Trên thực tế, đối với hầu hết lao động quốc tế, sau khi làm việc tối thiểu 2 năm tại Canada, họ đều có cơ hội xin trở thành thường trú nhân (Permanent residency - PR) tại Canada. Thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ với Công ty cổ phần quốc tế AS (AS IMC) thông qua chương trình gotoCanada.vn theo các cách dưới đây.

 

Contact-Us

Công ty cổ phần Quốc tế AS

Chương trình cộng đồng Du học – Việc làm – Định cư Canada

Hotline: 0903.392.669

Trụ sở:

Địa chỉ: Số 137, Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng.

Số điện thoại: 0903.392.669 – 02256.277.577 (Mr. Jason Pham)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.gotoCanada.vn

Facebook: groups/DuhocDinhcuCanada

Đăng ký tư vấn


Các mục * là bắt buộc

 

 

 


 • Logo-1
 • Logo-2
 • Logo-3
 • Logo-4
 • Logo-5
 • Logo-6
 • Logo-7
 • Logo-8
 • Logo-9
 • Logo-10
 • Logo-11
 • Logo-12
 • Logo-13