hotline          email-tu-van

Chương trình cộng đồng Du học - Việc làm - Định cư tại Canadaformdk

Định cư diện doanh nhân tại Manitoba - Canada: Cơ hội và thách thức

Manitoba chỉ có khoảng 1.3 triệu người nhưng lại là nơi có nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới cùng hội tụ. Điều này giúp Manitoba đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nhân trên khắp thế giới muốn tạo dựng hoặc mua lại một doanh nghiệp để phát triển kinh doanh cũng như xây dựng cuộc sống mới. Hiện tại, tỉnh bang Manitoba - Canada đang có chương trình định cư diện để cử của tỉnh bang (The Provincial Nominee Program for Business – MPNP-B) cho các doanh nhân trên khắp thế giới có ý định chuyển đến đây để thành lập, mua một doanh nghiệp hoặc góp vốn trở thành đối tác của doanh nghiệp tại đây.

gotoCanada.vn sẽ trình bày chi tiết về chương trình định cư này trong bài viết dưới đây. Đề tiện cho việc đọc và tìm hiểu, gotoCanada.vn sẽ chia bài thành bố cục như sau:

A. Giới thiệu về chương trình định cư diện doanh nhân tại tỉnh Manitoba - Canada

B. Các điều kiện để nộp hồ sơ đối với các ứng viên

C. Kinh nghiệm điều hành và quản lý doanh nghiệp

D. Các yếu tố tính điểm cho chương trình định cư diện doanh nhân tại tỉnh Manitoba - Canada (Adaptability Assessment Matrix)

E. Expression of Interest (EOI)

F. Business Intent

G. Kế hoạch đầu tư

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Giới thiệu về chương trình định cư diện doanh nhân tại tỉnh Manitoba - Canada

Chương trình định cư diện doanh nhân tại tỉnh bang Manitoba - Canada (The Manitoba Provincial Nominee Program - Business - MPNP-B) sẽ chỉ đề cử những cá nhân có dự định sinh sống tại Manitoba cùng với các thành viên trong gia đình của họ, thực hiện đầu tư và một doanh nghiệp mới hoặc đã có sẵn tại đây và những cá nhân này phải có vai trò quản trị tại doanh nghiệp đó. Chương trình MPNP-B xét duyệt dựa trên các yêu cầu đặt ra và những yếu tố lựa chọn. Khi bạn nộp đơn, bạn cần đảm bảo mình sẽ đạt điểm số tối thiểu mà chương trình đề ra, tuy nhiên, điều này không đảm bảo bạn sẽ được chứng nhận đề cử của tỉnh bang. Ngoài ra, khi bạn nhận được đề cử của tỉnh bang cũng không đảm bảo bạn sẽ được cấp Permanet Resident (PR) Visa. CIC là cơ quan cuối cùng có quyền cấp phát tất cả các loại visa. CIC sẽ tiến hành xem xét, cân nhắc, đánh giá về sức khỏe và các vấn đề pháp lý của bạn, và cũng có thể sẽ cần một cuộc phỏng vấn. Ngoài ra, chứng nhận đề cử tỉnh bang của bạn (your nomination certificate) có thể bị rút bất cứ lúc nào trước khi bạn được cấp PR visa bởi chương trình MPNP-B. Bạn sẽ phải đóng tiền đặt cọc (deposit) $100,000 CAD, khoản tiền này sẽ được hoàn trả (nhưng không được nhận lãi suất) khi bạn thi hành đúng các điều khoản đã cam kết với Chính quyền tỉnh bang theo Hợp đồng đã ký (Deposit Agreement).

B. Các điều kiện để nộp hồ sơ đối với các ứng viên

I. Những tiêu chuẩn để được xem xét nộp đơn vào chương trình MPNP-B như sau:

1/ tài sản ròng đã được thẩm định tối thiểu $350,000 CAD
2/ tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc sở hữu và điều hành doanh nghiệp; hoặc 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị như là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp; và
3/ đạt được tối thiểu 60 điểm trong phần đánh giá khả năng thích nghi (Adaptability Assessment Matrix)

Trong suốt quá trình thụ lý hồ sơ, bạn có thể tham gia buổi phỏng vấn với nhân viên của chương trình MPNP-B, đồng thời phải cam kết với Chính quyền tỉnh bang Manitoba:

1/ thực hiện đầu tư tại Manitoba; và
2/ sinh sống tại Manitoba cùng với gia đình của mình.

II. Để dành được lợi thế cũng như thể hiện sự quan tâm của mình đối với chương trình MPNP-B, đương đơn cần phải:

1/ cần tham gia chuyến đi khảo sát tại tỉnh Manitoba – Canada (tối thiểu 5 ngày làm việc). Sau đó viết báo cáo khảo sát kèm tài liệu thu thập được trong suốt chuyến đi.
2/ cung cấp chứng chỉ tiếng Anh (thông thường là General IELTS).

Chú ý: Những bạn không được phép nộp đơn:

1/ đang chờ quyết định tị nạn tại Canada;
2/ sống tại Canada bất hợp pháp;
3/ thuộc đối tượng bị trục xuất khỏi Canada;
4/ bị cấm nhập cảnh vào Canada;
5/ đang đợi kết quả từ một chương trình định cư diện chỉ định của một tỉnh bang khác;
6/ đã bị từ chối định cư Canada theo diện chỉ định của tỉnh Manitoba dành cho doanh nhân (MPNP-B) trong vòng 12 tháng;
7/ đã bị từ chối định cư Canada theo diện chỉ định của tỉnh Manitoba dành cho doanh nhân (MPNP-B) trong vòng 24 tháng vì lỗi cung cấp giấy tờ sai và gian dối
8/ có ý định thành lập hoạt động sản xuất nông nghiệp chính tại đây.

Bạn chỉ được phép nộp một lần đơn xin định cư theo chỉ định của tỉnh bang Manitoba trong suốt thời gian xử lý hồ sơ, và không được phép nộp cả hai chương trình kỹ năng tay nghề và diện doanh nhân thuộc diện này.

Một số lưu ý khiến bạn không đủ tiêu chuẩn nhận đề cử từ chương trình MPNP-B:

1/ không đáp ứng đủ yêu cầu của chương trình MPNP-B;
2/ cung cấp tài liệu sai và/hoặc làm giả trong suốt quá trình xử lý hồ sơ;
3/ tự đánh giá không chính xác số điểm khi xin Expression of Interest (EOI);
4/ bị từ chối khi xin định cư từ chương trình chỉ định của tỉnh bang và Liên bang tại Canada và lý do từ chối có thể áp dụng đối với MPNP-B;
5/ có người thân và/hoặc con cái đang sống tại những tỉnh bang khác tại Canada
6/ không giải thích hợp lý kèm theo các giấy tờ chứng minh nguồn thu và giá trị tài sản ròng đã kiếm được là hợp pháp; hoặc
7/ không chứng minh được mình có những nguồn lực và kỹ năng cần thiết để điều hành doanh nghiệp như dự kiến.

Ngoài ra, đương đơn cần có thể sẽ không đủ điều kiện định cư Canada (theo IRP Act của Canada), nếu:
1/ đương đơn hoặc bất kỳ thành viên phụ thuộc trong gia đình (đi cùng hoặc không) có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe;
2/ đương đơn hoặc bất kỳ thành viên phụ thuộc trong gia đình (đi cùng hoặc không) trên 18 tuổi có lịch sử phạm tội; hoặc
3/đương đơn có tranh chấp như chưa giải quyết về quyền chăm sóc hoặc hỗ trợ con cái tác động đến các thành viên trong gia đình.

C. Kinh nghiệm điều hành và quản lý doanh nghiệp

Các thông tin bổ sung về sở hữu doanh nghiệp và kinh nghiệm quản lý cấp cao:
Bạn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong 5 năm gần nhất như là người quản lý doanh nghiệp hoặc có vai trò như là quản lý cấp cao tại một doanh nghiệp thành công. Chức vụ, nơi làm việc, trách nhiệm và các kỹ năng quản lý phải được trình bày rõ ràng trong bản thông tin cá nhân và trong mẫu đơn gửi tỉnh bang (the Manitoba Provincial Nominee Program Generic Application Form – Business (MPNP-B APP). Sau khi nộp đơn, hồ sơ của bạn sẽ được đánh giá bằng cách xem xét doanh nghiệp và kinh nghiệm quản lý của bạn, hoặc kinh nghiệm quản lý cấp cao hoặc kết hợp cả hai.

I. Doanh nghiệp của bạn: phải đang hoạt động cũng như đang cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

II. Kinh nghiệm làm việc cấp cao:

- Bạn hiện có vị trí cao nhất trong nhóm quản lý tại một công ty. Với vị trí đó, bạn đã từng có trách nhiệm đối với việc mở rộng chính sách chiến lược có ảnh hưởng đến những bộ phận chính hoặc hoạt động rộng lớn của doanh nghiệp. Kinh nghiệm này cần có ít nhất 3 năm trong 5 năm gần nhất tính đến lúc nộp đơn.
- Nếu hồ sơ của bạn dựa trên kinh nghiệm làm việc quản lý cấp cao, bạn phải thể hiện rằng bạn đã từng giữ vài trò chính trong việc ra những quyết định quan trọng liên quan đến ít nhất 2 trong số các khía cạnh sau của doanh nghiệp:
a/ Sự phân phối
b/ Quản lý sản xuất/hoạt động/dự án
c/ Mua sắm
d/ Bán hàng
e/ Marketing
f/ Tài chính
g/ Kế toán
h/ Nguồn nhân lực/nhân sự
i/ Phát triển và nghiên cứu
j/ Quản lý công nghệ thông tin
k/ Kiểm soát chất lượng

C. Các yêu tố tính điểm cho chương trình định cư Manitoba - Canada (Adaptability Matrix)

1. Điểm (tối đa 15 điểm)

Tuổi Điểm
Dưới 21  0
Từ 21 đến 24  5
Từ 25 đến 29 10
Từ 30 đến 44 15
Từ 45 đến 49  10
Từ 50 đến 54 5
Từ 54 trở lên 0

2. Sở hữu doanh nghiệp (tối đa 15 điểm)

  Điểm
Quản lý và sở hữu doanh nghiệp (sở hữu trên 50% cổ phần) 15
Quản lý và sở hữu doanh nghiệp ( 20% to 50% ownership) 12
Quản lý cấp cao 10

 - Bạn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quyền sở hữu doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất để được điểm như người sở hữu doanh nghiệp
- Nếu bạn có nhiều doanh nghiệp, bạn chỉ được sử dụng tỷ lệ % quyền sở hữu của doanh nghiệp chính để đánh giá
- Nếu vợ/chồng của bạn sở hữu cùng doanh nghiệp, quyền sở hữu sẽ được cộng lại để đánh giá.
- Nếu bạn sở hữu ít hơn 20% cổ phần của doanh nghiệp thì bạn phải là một quản lý cấp cao để phù hợp với yêu cầu của chương trình MPNP-B

3. Kinh nghiệm làm việc

Số năm kinh nghiệm Điểm
Từ 10 năm trở lên 15
Từ 6 đến 10 năm 10
Từ 3 đến 6 năm 5

Số năm kinh nghiệm chỉ được tính cho vị trí quản lý cấp cao hoặc kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp được định nghĩa bởi MPNP-B. Các trường hợp khác sẽ không được tính điểm

4. Giá trị tài sản ròng (tối đa 15 điểm)

Tổng giá trị tài sản ròng (CAD) Điểm
Từ $350,000 đến $500,000 8
Từ $500,000 đến $1,000,000 10
Từ $1,000,000 đến $1,500,000  12
Từ $1,500,000 đến $2,000,000 13
Từ $2,000,000 đến $2,500,000  14
Từ $2,500,000 trở lên 15

5. Kỹ năng ngôn ngữ (tối đa 20 điểm)

Điểm CLB  Điểm
Dưới 4 0
Từ 4 đến 6 15
Từ 6 trở lên 20

6. Những yếu tố tạo dựng cuộc sống tại Manitoba được quan tâm (tối đa 20 điểm)

  Điểm
Bạn đã đến Manitoba ít nhất 5 ngày làm việc và đã đánh giá các doanh nghiệp liên quan và tìm hiểu các vấn đề liên quan về lối sống 15
Bạn có họ hàng hiện đang sống tại Manitoba từ một năm trở lên 5
Con của đã đăng ký học tại một cơ sở giáo dục được kiểm định tại Manitoba ít nhất 6 tháng trước ngày đệ trình hồ sơ chỉ định và đang theo học một khóa học thuật, chuyên nghiệp hoặc chương trình huấn luyện toàn thời gian 5
Vợ/chồng của bạn đạt CLB từ 5 trở lên 10
Đã từng học và/hoặc có kinh nghiệm làm việc tại Manitoba 5

E. Expression of Interest (EOI):

Bạn phải trả lời tất cả các câu hỏi của EOI. Không có thời hạn nộp EOI. EOI không phải hồ sơ và không mất phí cho việc nộp EOI. Khi nộp EOI, bạn không cần gửi kèm các tài liệu, tuy nhiên, bạn cần phải khai báo chính xác các thông tin trên EOI và chúng cần phải có các giấy tờ hợp pháp chứng minh khi cần. Nếu bạn khai không tin không chính xác, sẽ bị quy vào tội làm giả hồ sơ "mispresentation", và sẽ bị cấm nộp đơn cho chương trình MPNP-B trong vòng 2 năm. Ngoài ra, thông tin EOI không chính xác, có thể ảnh hưởng đến đơn xin PR của bạn sau này. EOI thể hiện bạn mong muốn được xem xét hồ sơ xin đề cử của tỉnh bang cho chương trình MPNP-B. Chương trình MPNP-B không yêu cầu điểm sàn cho việc nộp EOI, tuy nhiên, nếu bạn đạt điểm càng cao thì cơ hội bạn được chọn lựa sẽ tăng lên. Sau khi nộp EOI, MPNP-B sẽ lựa chọn các ứng viên có điểm cao nhất từ các đơn EOI và sẽ phát ra Letter of Advice to Apply (LAA). Trong thời gian này, bạn vẫn có quyền làm tăng điểm EOI.

Bạn phải sẵn sàng cung cấp các tài liệu để chính thức được công nhận điểm trong EOI đã nộp. Thông báo nộp hồ sơ xin đề cử của tỉnh bang sẽ được gửi sớm sau khi bạn bạn hoàn thành bổ sung giấy tờ để được công nhận điểm trong EOI và bạn có 60 ngày để hoàn thành bộ hồ sơ xin đề cử của tỉnh bang.

Nếu bạn không nộp hồ sơ xin đề cử của tỉnh bang sau khi nhận được thông báo nộp đơn, EOI của bạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu và sẽ không được xem xét sau này. EOI của bạn sẽ được xem xét lựa chọn trong vòng 1 năm tính từ ngày bạn nộp đơn và bắt đầu tính điểm chính thức, sau đó, hồ sơ của bạn sẽ bị xóa của hệ thống dữ liệu của MPNP-B
Khảo sát tại tỉnh bang Manitoba

Chuyến khảo sát này giúp bạn có thêm 15 điểm khi đánh giá EOI. Chuyến khảo sát này không được quá 1 năm đến ngày bạn nộp EOI. Chuyến khảo sát không ít hơn 5 ngày làm việc (không bao gồm ngày đến và ngày đi)

F. Business Intent:

Chương trình MPNP-B yêu cầu bạn cần phải viết báo cáo về kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xin đề cử của tỉnh bang

Dưới đây là mẫu chung của báo cáo:

I. Business Idea/Venture
Describe proposed business idea or venture and include:
• A description of the proposed business idea.
• Products or services that will be provided.
• Market segment business will compete in.
• Who the target customers are.
• The geographic coverage – local, regional or national.
• Identify whether this is a new business start-up or a partial/whole takeover of an existing business.

II. Personal Details
• Education background
o Does your education relate to the proposed business idea?
o Business experience?
o Do you have business experience in the proposed business idea?
o If no relevant experience, can your knowledge or experience be applied to the proposed business idea?
• Qualifications and skills
o Other training or learned skills that are relevant to the proposed business idea.
• Language skills
o Language proficiency
o Language barriers

III. Critical Factors
• Identify government regulations that will be applicable to the proposed business idea such as environmental regulations, health regulations, municipal zoning requirements, and labour rules.
• Are there special insurance requirements?
• Outline any overall anticipated challenges in addition to those identified above.

IV. Market Analysis
• Market size
o What is the size of the market? Is it local, regional, national, or export-oriented?
• Market segment
o Which segment of the market will the proposed business target? For example, the motor vehicle market is made up of many segments: luxury, family, compact, 4WD.
• Market trends
o Is the market growing, contracting, or static? What is the industry forecast?
• Target market and customer profile
o What kind of customers will your proposed business target? Provide demographics data.
• Competition
o List the existing competitors.
o How will the proposed business compete against competitors?
o How to differentiate product from competitor (can be part of marketing/promotion).

• Marketing and promotion
o What marketing efforts will be required to promote the business and products?

V. Resource Requirements
• Location and distribution
o Will the premise be owned or leased?
o Where will the premise be located?
o Is the planned location close to suppliers, customers, trucking routes?

• Plant and equipment
o What type of equipment will be required? Is there any special equipment?
• Suppliers
o Identify suppliers that will supply the raw material or services.
o Is there a contingency plan if a vital supply source fails?

• Distribution Channel
o What channel will be used to distribute products or services–retail, internet, door-to-door?
o Will you be the exclusive distributor, or will you resell to other retailers?
• Professional Advisors
o Do you plan to use outside professional services? Normally accountants and lawyers are required for financial and legal matters.
o Others may include web developers and marketing consultants.

VII. Human Resource Requirements
• Your role
o You must outline your intended role and clearly demonstrate that you will have an active and ongoing day-to-day role in the management of the business.
o Please provide an organization chart.

• Employees
o Will you employ workers? If so, what are the strategies around finding, hiring and keeping employees?
o Have you taken into consideration federal and provincial regulations around occupational safety and health, as well as labour issues such as wages?
o Will you employ an accountant for payroll issues? If not, are you familiar with requirements for making payroll deductions, such as Income Tax, Employment Insurance (EI) and Canada Pension Plan contributions (CPP)?

VI. Financial Feasibility
• Capital requirements
o How much capital is required to get the business started?
o How much capital is required to keep the business going before break-even occurs?
• Credit requirements
o Will financing be required? How much?
o Source of financing? (Financial institutions? Private investors?)
• Breakdown of investment
o List the total amount of investment.
o List how the investment will be broken down.
o List the amount of personal funds to be invested as well as amount to be financed (borrowed).

G. Kế hoạch đầu tư:
1/ Việc đầu tư tài sản cá nhấn không nên ít hơn $150,000 CAD (không bao gồm tiền đặt cọc $100,000 CAD)
2/ Nếu đầu tư vào một doanh nghiệp đã có sẳn, đương đơn phải nắm giữ ít nhất 33.33% vốn hoặc tối thiểu $1,000,000 CAD vốn của doanh nghiệp.
3/ Đầu tư vào tài sản cá nhân như nhà ở chính và xe cho mục đích cá nhân sẽ không được tính như một phần đầu tư doanh nghiệp.

Như vậy, gotoCanada.vn vừa giới thiệu gần như trọn vẹn và rõ ràng về chương trình định cư diện doanh nhân tại tỉnh bang Manitoba - Canada, dưới đây gotoCanada.vn sẽ có những nhận xét như sau về chương trình này:

Ưu điểm:
- Như vậy, chương trình định cư này (MPNP-B) sẽ phù hợp hơn cho các doanh nhân Việt Nam khi độ tuổi ưu tiên (đạt điểm cao nhất) từ 30 đến 44 tuổi. Điều này phù hợp với rất nhiều doanh nhân thành đạt trong độ tuổi này;
- Yêu cầu tiếng Anh không quá cao và dể dàng đạt được;
- Số tiền cam kết phải đầu tư ($150,000 CAD) và tổng tài sản ròng phải chứng minh ($350,000 CAD) thấp hơn nhiều so với các tỉnh khác, chẳng hạn như Quebec;
- Số tiền đặt cọc ($100,000 CAD) sẽ được Bộ Phát triển Doanh nghiệp Manitoba giữ trong vòng hai (02) năm kể từ ngày bạn đến định cư tại Manitoba. Điều này nhằm đảm bảo bạn thực hiện kế hoạch đầu tư tại đây, tuy nhiên, tùy từng trường hợp, bạn có quyền gia hạn khoảng này;
- Theo thông báo từ Manitoba ngày 13/7/2015, Việt Nam nằm trong danh sách 5 nước có tỷ lệ được cấp LAAs cao nhất (4% tương đương 4 LAAs).

Nhược điểm:

- Thời gian xét hồ sơ khá lâu. Hiện tại do số lượng hồ sơ tồn từ các năm cũng như lượng hồ sơ mới từ Trung Quốc nhiều nên thời gian xét hồ sơ có thể mất từ 1 - 2 năm.
- Cá nhân tự kinh doanh, không có nhân viên, chỉ bao gồm các thành viên trong gia đình sẽ không được xem xét.
- Phải thể hiện rõ ràng mong muốn được sống và làm ăn lâu dài tại Manitoba hơn là các tỉnh khác tại Canada.
- Số tiền $100,000 CAD đặt cọc khi nhận lại, bạn không được hưởng lãi suất.

Hiện tại, Công ty cổ phần quốc tế AS (AS IMC) thông qua chương trình gotoCanada.vn đang thực hiện các dự án đầu tư của các doanh nghiệp và cá nhân người Việt Nam tại Canada. Quý vị có yêu cầu liên hệ thông tin hướng dẫn hoặc trợ giúp, vui lòng liên hệ theo thông tin sau, hoặc điền thông vào mẫu đơn phía dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại để trợ giúp quý vị. Hồ sơ của quý vị sẽ trực tiếp do Luật sư di trú có chứng chỉ hành nghề RCCIC (được thể hiện trên hợp đồng hợp tác); Hiệp hội Luật sư Canada (LSUC) hoặc Các công chứng viên tại Quebec (Notaries).

 

Contact-Us

Công ty cổ phần Quốc tế AS

Chương trình cộng đồng Du học – Việc làm – Định cư Canada

Hotline: 0903.392.669

Trụ sở:

Địa chỉ: Số 137, Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng.

Số điện thoại: 0903.392.669 – 02256.277.577 (Mr. Jason Pham)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.gotoCanada.vn

Facebook: groups/DuhocDinhcuCanada

Đăng ký tư vấn


Các mục * là bắt buộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Logo-1
 • Logo-2
 • Logo-3
 • Logo-4
 • Logo-5
 • Logo-6
 • Logo-7
 • Logo-8
 • Logo-9
 • Logo-10
 • Logo-11
 • Logo-12
 • Logo-13